Kalkulator parametrów

Obliczamy współczynnik D - jest to teoretyczny wskaznik siły uciagu wyznaczajacy hipotetyczna dynamiczna siłe pozioma pomiedzy pojazdem ciagnacym a przyczepa z przednia osia skretna (bez pionowego nacisku na zaczep!)

D = g × T × R T + R =
dopuszczalna masa całkowita pojazdu w tonach
dopuszczalna masa całkowita przyczepy w tonach

Obliczamy współczynnik Dc - teoretyczny wskaznik siły uciagu wyznaczajacy hipotetyczna dynamiczna siłe pozioma pomiedzy pojazdem ciagnacym a przyczepa centralno-osiowa(wystepuje nacisk pionowy na zaczep!)

Dc = g × T × C T + C = kN
dopuszczalna masa całkowita pojazdu w tonach
suma maksymalnego nacisku osi przenoszonego na podłoże przez przyczepę w tonach
  • Przyczepy z przednią osią skrętną
  • Przyczepy centralno-osiowe